Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2020

Πολλά λέγονται τώρα, σαν να είναι όλα σήμερα στα χέρια Εβραίων και Τεκτόνων, ότι το 80% της παγκόσμιας κυβέρνησης

Πολλά λέγονται τώρα, σαν να είναι όλα σήμερα στα χέρια Εβραίων και Τεκτόνων, ότι το 80% της παγκόσμιας κυβέρνησης   είναι μαζί τους και διαχειρίζονται τη γη. Ναι, ακόμη και εκατό τοις εκατό! Ποτέ μην πιστέψετε αυτή τη φλυαρία! Υπάρχει μόνο ένας Κύριος - ο Κύριος στη γη, μόνο αυτός κυβερνά, και χωρίς την ιερή θέληση ή την άδειά Του, κανένα μικρότερο γεγονός δεν μπορεί να λάβει χώρα στη γη.

Σταρετς  Ιλαρίωνας (Dzyubanin)

Γιατί ο Ελληνισμός επιβίωσε 30 αιώνες;

    Εμείς οι νεοέλληνες είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι το γένος μας επιβίωσε για πάνω από τρεις χιλιετίες. Το παραπάνω δεν αποτελεί...